Ole Witthøft

Se støvhættens gode indflydelse på lyden

Det begynder som et forsøg på at fjerne nogle refleksioner, der alligevel ikke eksisterer, og slutter som en hyldest til den velbyggede støvhætte.

 

10.-juli-2012-1

Støvhætten. Den forhindrer, at støv og skidt havner i svingspolegabet, hvor der kun er få tiendedele af en millimeters afstand mellem svingspolen og magnetens polstykke.

 

En af ingeniørerne havde en idé om, at årsagen til det markante peak omkring 5 kHz på Scan Speaks 15WU, stammede fra nogle refleksioner, der skulle forekomme indvendigt i selve membranens form. Kuren mod refleksionerne skulle bestå i at fjerne højttalerens støvhætte og derpå indsætte en stav af dæmpende filt. Scan Speak udførte eksperimentet og leverede resultatet.

 

10.-juli-2012-2

Umodificeret bashøjttaler. Frekvensrespons on axis, samt 30 og 60 grader off axis. Derudover: Impedansmåling.

 

Støvhættens varierende jobbeskrivelse

Den er en velkendt og karakteristisk del af bashøjttalerens udseende og et hyppigt offer for nysgerrige pilfingre, der kan finde på at trykke den ind. Støvhætten kan have mange størrelser og faconer, men fælles for dem alle er, at de skal forhindre støv i at havne i svingspolegabet, hvor der kun er nogle få tiendedele af en millimeter mellem svingspolen og magnetens polstykke. En brødkrumme herinde kan i værste fald ødelægge højttaleren. Afhængig af højttalerens konstruktion kan støvhætten også fungere som en afstivning af membranen, og den kan være designet til at bidrage konstruktivt til højttalerens lyd. Det ser vi nærmere på her.

 

10.-juli-2012-3-1024x767

Støvhætte fjernet. Du bemærker, at der er monteret en bolt gennem polstykket, samt en tætningskive. Udluftningshullerne i svingspoleformen har næppe indflydelse på udfaldet af eksperimentet.

 

Støvhætten skæres af

Eksperimentet indledes med, der foretages en måling på en standardudgave af 15WU, så de forestående modifikationer kan dokumenteres. Derpå skæres støvhætten af og der monteres en gennemgående bolt, der senere skal holde filtstaven.

 

10.-juli-2012-4

Støvhætte fjernet.

 

Tydeligt dyk og refleksioner opstår

Uden støvhætten opstår der et markant dyk på højttalerens frekvensrespons mellem 2-3 kHz, med en dybde på 8-10 dB og et meget abrupt forløb. Over 8-10 kHz skyder frekvensresponsen op i forhold til udgangspunktet. En del af dette måleresultat skyldes naturligvis fraværet af støvhætten, men der opstår også lydrefleksioner på magnetens polstykke, der viser sig her.

 

10.-juli-2012-5-1024x767

Filtstav monteret. Filten er ikke komprimeret (sammenpresset), for dette giver de bedste dæmpnings-/absorptionsegenskaber ved høje frekvenser.

 

Filtstav monteres

Den gennemgående bolt forlænges nu og en stak filtskiver med hul i midten fastholdes i centrum af membranen. Den “brønd” som svingspoleformen udgør, er nu fyldt ud af filt og selve filtstaven er så lang, at den når ud til membranens forkant.

 

10.-juli-2012-6

Filtstav monteret. Frekvensrespons jævnere, men ellers uændret.

 

Eksperiment mislykkes

Den efterfølgende måling viser, at filtstaven ikke dæmper refleksioner indvendigt i membranens form. Frekvensresponsen har stort set det samme forløb, som når filtstaven slet ikke er der, dog med en lille smule jævnere forløb. Generelt må man dog sige, at den ret store mængde filt, faktisk ikke påvirker frekvensresponsen overhovedet og eksperimentet påviser ingen forekomst af refleksioner i selve membranen form. Man kan lære noget alligevel.

 

Støvhættens triumf

Eksemplet viser, at støvhætten på en 15WU har en funktion, udover at beskytte mod støv og skidt. I denne bashøjttaler afgives en væsentlig andel af den lyd, der skal samarbejde med diskanthøjttaleren fra netop denne støvhætte. Der er næppe nogen tvivl om, at støvhættens materialeegenskaber og dens størrelse og form har en afgørende indflydelse på hele højttalerens lyd. Det toneområde, hvor øret er allermest følsomt, gengives faktisk af støvhætten på en Scan Speak 15WU. Eksperimentet med refleksionerne endte i en blindgyde, men de nysgerrige pilfingre må da gerne finde noget andet at deformere.
Del denne side
Ole Witthøft
Ole er System Audio's grundlægger. Hans 3 store passioner er musik, teknologi og design. Ole er altid dybt begravet i nye projekter, og han færdes både i modelværkstedet, på lageret, bag computeren eller på alverdens bonede gulve.
Se støvhættens gode indflydelse på lyden | SA

Slut dig til tusindvis af musikelskere!

Få de bedste historier om lyd
Tilmeld Blog