Ole Witthøft

Projektforløbet for Højttaler Q113

To ting adskiller projektet Højttaler Q113 fra alle andre, jeg nogensinde har arbejdet med. Den ene er gennemsigtigheden, hvor alle overvejelser, fejltagelser og succeser lægges ud, så alle kan se det og måske blive inspireret. Den anden er muligheden for personlig involvering, for alle der har lyst og mod.

Det tredje støtteben, der holder projektet svævende over jorden, er dets formidling om basal viden om højttalere og lyd. Du kan dermed følge med på bloggen af tre forskellige årsager:
Fordi det er interessant at følge en idé blive til et produkt.
Fordi du vil hjælpe til i en eller flere af aktiviteterne.
Fordi du får en grundlæggende viden om lyd og højttalere.
Udviklingen af en højttaler kan groft sagt deles op i to halvdele: En videnskabelig og en kunstnerisk. Højttaleren er et teknisk apparat, og der er en mængde akustiske, elektriske og mekaniske faktorer, vi kan måle, simulere, sammenligne, forandre og forbedre. Den videnskabelige del skal vi have overblik over først, for vi skal vide hvad vi laver. Det er den første disciplin. Herefter følger den kunstneriske halvdel, som handler om højttalerens lyd. Selv en højttaler på et “teknisk perfekt niveau” kan laves på mange måder. Nogle af dem lyder ikke særlig godt, andre langt bedre. Derfor skal der lyttes, afprøves, justeres og vurderes. Et område, hvor alle kan deltage.
Jeg har lagt en form for slagplan, som jeg forventer kan overholdes. Der er ikke sat præcise tidspunkter ind, for der må være luft til gode og dårlige overraskelser i projektet. Du følger med i tingene mens de sker. Ind i mellem, vil der være fart på. Andre gange, vil der være længere mellem snapsene. Her er planen.

 

1.del – Den videnskabelige halvdel

Akustiske målinger. Første opgave er, at lave en række målinger på den højttaler, vi skal overgå, nemlig højttaleren System Audio SA2K
To konkurrerende udviklingsretninger. Dernæst vil jeg udvælge nogle højttalerelementer, der på hver deres måde er mulige kandidater i den nye “Q113”. Den ene type højttalerelementer skal tage udgangspunkt i en evolutionær udviklingsretning. Altså en videreudvikling af SA2K. Den anden type skal tage udgangspunkt i en revolutionær retning. Jeg er klar over, at revolution måske er et stort begreb at bruge, men du forstår nok, at i denne sammenhæng betyder det: Højttalerelementer, der har noget nytænkende og spændende at byde på i forhold til traditionerne.
Valg af kabinetprincip. Det udredes hvilke kabinetprincipper der findes og hvilke fordele og ulemper, der følger med valget.
Tilretning af højttalerelementer. Før højttalerelementerne bestilles skal det overvejes om der skal ske en modificering, så elementerne optimeres til anvendelse i Q113.
Computersimulering af akustik af højttalerelementer i kabinet. Samarbejdet mellem det valgte kabinetprincip og de valgte højttalerelementer simuleres på computer, og det optimale kabinetvolumen findes.
Prøvekabinetter. Der bygges to par prøvekabinetter. Et par til den evolutionære udgave af Q113 og et par til den revolutionære version.
Akustiske målinger. Med højttalerelementerne monteret i prøvekabineterne skal vi lave akustiske målinger.
Simulering af delefiltre. Med udgangspunkt i de akustiske målinger skal vi simulere hvordan højttalerens elektronik – delefiltret – skal layoutes. Herefter er vi rustet til at samle højttalerne og begynde at lytte på dem. Først, holder projektet dog en sommerpause.

 

2. del – Den kunstneriske halvdel

Prøvelytning. Jeg vil invitere til, at interesserede får mulighed for at høre prøvehøjttalerne og give deres mening om lyden til kende.
Sammenligning. Prøvelytningerne kommer til at bestå i en sammenligning mellem den oprindelige SA2K, samt den evolutionære og revolutionære udgave af Højttaler Q113.
Trimning. Udfaldet af sammenligningerne og vurderingerne af lyden i de to versioner af Q113 vil blive brugt til at trimme højttalernes klangbalance.
I den sidste ende, er det os der arbejder for SA, der har ansvaret for at udpege en vinder blandt de to prøver, men lyttepersonernes vurderinger vil vi tage meget seriøst. Vi håber, at lytteholdene vi gå seriøst til sagen, når den tid kommer.
Afholdelsen af de forskellige lyttesessions kan ske indenfor meget vide rammer, hvis der ellers er stemning og mulighed for det. Sagen er den, at jo flere forskellige steder højttalerne prøvelyttes, desto bedre “virkelighedstestes” de. Derfor kan du melde dig og din stue som afprøvningssted en eftermiddag eller aften, hvis du ejer elektronik der kvalitetsmæssigt egner sig til afprøvning af Højttaler Q113 og hvis du er indforstået med at et antal prøvelyttere kommer på besøg. Antallet bestemmes af dig. Indehavere af HiFi-butikker, der har lyst til at afholde en lyttesession, hvor gæsterne seriøst kan sammenligne højttalerne, er også velkomne til at sende mig en mail. Prøvelytningerne vil altid indebære at en medarbejder fra System Audio A/S deltager i hele sessionen og der vil være skemaer, der skal udfyldes, og hvor lytteindtrykkene afkrydses.

 

Du får ikke penge for at bidrage, men du får noget andet

Der er ikke økonomi i at være aktiv i projektet, men du får mulighed for at møde andre med den samme interesse. Du får oplevelser og indsigt på nært hold og mulighed for at følge en topklassehøjttaler blive til. Du kommer til at lære om lyd og højttalerkonstruktion. Min forhåbning er, at åbenheden om projektets eksistens vil bringe mennesker eller virksomheder frem, som jeg ikke kender i dag. Mennesker med kompetencer, som dels kan løfte kvaliteten af det aktuelle projekt, dels får mulighed for at knytte forbindelse til andre mennesker eller virksomheder. Selve udviklingsprojektet, altså den ingeniørrelaterede del, vil jeg fortælle om på min blog, der nærmest bliver en føljeton. Når udviklingsprojektet er færdigt, vil der stadigt være arbejde at gøre med projektet, som ikke er åbenlyse ingeniøropgaver. Til den tid afsluttes projektet formentlig på ing.dk og arbejdet fortsættes internt i System Audio A/S. Der er tale om en designfase, hvor den udviklede højttaler skal formgives. Der er en økonomifase, hvor vi skal finde ud af hvad det udviklede produkt kommer til at koste. Der er en klargøringsfase, hvor vi skal gøre højttaleren egnet til produktion og lige før den egentlige lancering er der en mængde salg- og marketingarbejde at gøre.
Del denne side
Ole Witthøft
Ole er System Audio's grundlægger. Hans 3 store passioner er musik, teknologi og design. Ole er altid dybt begravet i nye projekter, og han færdes både i modelværkstedet, på lageret, bag computeren eller på alverdens bonede gulve.
Projektforløbet for Højttaler Q113 | SA

Slut dig til tusindvis af musikelskere!

Få de bedste historier om lyd
Tilmeld Blog