Ole Witthøft

Her er læsernes dom over Højttaler Q113 – 2. del

Hvad siger Ingeniørens læsere til lyden af højttalerne i vores åbne udviklingsprojekt? Få svaret her, hvor 92 engagerede læsere uddeler karakterer.
Højttaleren SA2K fik en flot kritik i sin tid. Opgaven for projektet Q113 er, at skabe højttalere i samarbejde med Ingeniørens læsere, der kan overgå den gamle mester. Men hvor tæt er vi på målet? De fire Q113-højttalere er kommet til det punkt, hvor de er klar til at blive vurderet af folk udenfor den gruppe, der har lavet dem. Højttalerne er nu så gode som de kan blive, og dette kan være det tætteste vi kommer en rigtig eksamen. Det er unægtelig med stor spænding, at jeg i april måned inviterer til Åbent Hus, hvor folk skal høre og se Højttaler Q113 for første gang. Det store spørgsmål er jo, om læserne umiddelbart oplever det samme, som man gør, når man har arbejdet med tingene på nærmeste hold i flere uger. For ikke at sige: Hvad lægger folk overhovedet mærke til, når de oplever noget for første gang? Dernæst er der ikke mindst spørgsmålet om enighed. Holdet bag højttalerne er enige om, at den lyd højttalerne præsterer lige nu, er noget nær det optimale vi kan opnå, sådan som de er konstrueret. Man kan diskutere om enkelte klangmæssige nuancer er helt på plads, men det er småting. Men hvad gør vi, hvis læserne er lodret uenige i den opnåede klang? Kører vi det hele i havnen og hvad skal konsekvensen af lyttetesten være?

 

16-maj-2013-2-714x1024

Spørgeskemaet. Testpersonerne skulle give højttalerne karakter mellem 0 og 20 indenfor forskellige kategorier.

 

Holdningen til lyden er klar

Det lykkelige er, at holdet bag højttalerne er helt på det rene med hvilke højttalere vi selv foretrækker. Ingen uenigheder her. Omvendt, er det nok ikke ualmindeligt at der opstår en vis ensretning mellem mennesker, der går op og ned af hinanden, og derfor er læsernes input en vigtig reminder om, hvad der rører sig i verden udenfor. På nuværende tidspunkt har jeg ikke fortalt, hvad holdet bag højttalerne selv mener om lyden og jeg har ikke publiceret nogen målinger, der kunne påvirke testpersonernes indtryk i bestemte retninger. Det er deres ærlige mening der tæller.

 

27-nov-2013-8

Væghøjttaleren mod gulvhøjttaleren. Kan læserne høre forskel på to højttalere, der (akustisk set) er næsten ens? Det kan de!

 

Sådan gjorde vi

Forud for lyttetesten valgte vi seks musikeksempler, som på hver sin måde afdækker forskellige aspekter af lyden. Alle testpersoner skal høre den samme musik og udfylde det samme spørgeskema med deres personlige vurderinger af lyden. Testdeltagerne inviteres ind i lytterummet i hold á hver seks personer og i henhold til en tidsreservation, som deltagerne selv har foretaget. Spørgeskemaet indeholder syv spørgsmål, som vi synes er centrale for lydoplevelsen. Testpersonen kan forholde sig til spørgsmålene i vilkårlig rækkefølge og tildele hvert enkelt spørgsmål karakterer fra 0 til 20. Deltagerne bliver tilbudt hjælp til at forstå spørgsmålene og testen varer 30 minutter. Testen er en sammenligning af lyden fra to par højttalere. Den ene test er en sammenligning mellem væghøjttaleren og gulvhøjttaleren, mens den anden består af en sammenligning mellem SA2K og Q113 Evolution. Testen er lavet sådan, for at sammenligne højttalere, der prismæssigt ligger tæt på hinanden. Saml-selv højttaleren Q113 DIY er udeladt fra testen i denne omgang, da den dels ligger meget tæt på Q113 Evolution, og fordi det ikke har været muligt at få tid til at afvikle de mange tests i praksis.

 

16-maj-2013-4-1024x767

Q113 Evolution (højre) er videreudviklet på baggrund af SA2K (venstre). Der er 13 år og et unikt udviklingsforløb til forskel mellem de to højttalere. Kan det høres?

 

Sådan blev resultatet

En højttaler kan sammenlagt score 140 points, hvis den tildeles topkarakteren 20 indenfor alle syv discipliner. En score på 140 points svarer dermed til den bedste lydkvalitet testpersonen nogensinde har hørt, mens 70 points svarer til en gennemsnitlig lydoplevelse for testpersonen, og alt under 70 points er dårligere end gennemsnittet. Her scorer kompakthøjttaleren Q113 Evolution klart flest points med sine 111,6. Det placerer den ikke blot som den højst scorende højttaler blandt de fire testede modeller. Det placerer den også højt over gennemsnittet. Den næsthøjeste score opnår gulvhøjttaleren Q113 Revolution floor, der samlet set scorer 109,3 points. Den efterfølges af SA2K, der med sine 103,0 points ikke har noget at skamme sig over. Taberen i den benhårde og sammenlignende test, blev i denne omgang væghøjttaleren, der med sine 89,9 points placerer sig flot over gennemsnittet, men på nuværende tidspunkt ikke så højt som kollegerne.

 

16-maj-2013-5

16-maj-2013-6

Resultaterne af lyttetesten. Q113 Evolution scorer flest points, efterfulgt af gulvhøjttaleren Q113 Revolution floor.

 

Så kan man nærstudere karaktererne

Her vil man f.eks. lægge mærke til, at Q113 Evolution scorer højere end SA2K indenfor alle syv discipliner. Man kan også bemærke, at Q113 Evolution scorer en tand dårligere på “Bas (mængde)” i forhold til gulvhøjttaleren, men en smule bedre på “Bas (definition)”. Du kan sammenligne resultaterne for væg- og gulvhøjttaleren og have i tankerne, at her er to højttalere, der (akustisk set) er næsten ens, men ikke engang diskantgengivelsen vurderes til at ligge på højde med hinanden. Det er interessant. De to højttalere vurderes faktisk slet ikke til at befinde sig i samme liga. Hvilken eftertanke vækker det hos dig?

Hvilken konsekvens ville du drage nu?

Hvis du har fulgt med i Højttaler Q113, er du så overrasket over testresultatet, eller er det helt, som du har forestillet dig? Da du lærte testpersonerne at kende i 1.del, forstår du så sammenhængen i deres bedømmelser, her i 2. del? I 3. del har jeg tænkt mig at komme frem til nogle konsekvenser, som skal drages som følge af lyttetesten. Der har f.eks. været store forventninger til væghøjttaleren. Hvad skal man stille op med de forventninger, nu hvor væghøjttaleren får den dårligste karakter og samtidig er den næstdyreste i projektet? Scorer den måske dårligt, fordi det er den højttaler, de færreste testpersoner er interesseret i, sådan som man kunne læse i 1. del? Har evolutionen vundet over både SA2K og revolutionen og er projektet dermed forbi? Skal man bare trække på skuldrene over det faktum, at projektets dyreste højttaler kun blev nr. 2, eller skal man rette ryggen og tage kampen op mod evolutionen, der lige nu ser ud til at løbe med hele bifaldet? En ting er sikker. Vi kan måle og beregne os frem til rigtig mange ting, når det gælder lyd. Alle højttalerne i dette projekt befinder sig i den del af spektret, hvor målingerne er rigtig pæne og hvor der er styr på teknikken. Der er ikke det store at komme efter. Alligevel opleves højttalerne forskelligt. Faktisk så forskelligt, at den 13 år gamle SA2K slår væghøjttaleren eftertrykkeligt af banen, selvom sidstnævnte er udviklet ved hjælp af noget af industriens bedste og nyeste udstyr. Det lykkelige er, at holdet bag højttalerne er helt enige med det 92-personers store lyttepanel. Lige nu, er vores vinder også Q113 Evolution. Men hvor ville du gå hen, herfra?
Del denne side
Ole Witthøft
Ole er System Audio's grundlægger. Hans 3 store passioner er musik, teknologi og design. Ole er altid dybt begravet i nye projekter, og han færdes både i modelværkstedet, på lageret, bag computeren eller på alverdens bonede gulve.
Her er læsernes dom over Højttaler Q113 – 2. del | SA

Slut dig til tusindvis af musikelskere!

Få de bedste historier om lyd
Tilmeld Blog