Ole Witthøft

Her er læsernes dom over Højttaler Q113 – 1. del

Hele 92 af Ingeniørens læsere har vurderet lyden af højttalerne i Q113-projektet. Det er formentlig det største lyttepanel, der nogensinde har været involveret i udviklingen af højttalere. Resultaterne er virkelig interessante.

 

8-maj-2013-1

Udstilling af dele og komponenter, der er tegnet og udviklet i projektet.

 

Først en stor tak til gæsterne, som valgte at bruge en eftermiddag/aften på at dele deres indtryk og holdninger ved de tre Åbent Hus arrangementer. En særlig tak til de 92 læsere, der deltog som testpersoner i de sammenlignende lyttetests. Det har været vanvittig spændende. Alle jeres bedømmelser og karakterer indgår efterfølgende, som den midlertidige dom over projektet.

 

Bygget af læserne og nogle rutinerede kræfter

Forud for Åbent Hus arrangementerne har en gruppe af Ingeniørens læsere, samt de faste folk hos System Audio A/S arbejdet med at trimme højttalernes klang på plads, dels ved hjælp af akustiske målinger, men også på baggrund af mange lyttetests. Opgaven har gået ud på, at få så meget vellyd ud af konstruktionerne som muligt, og hele tiden have en respektfuld skelen til SA2K. Højttaleren som dette projekt skal overgå. De ingeniører der har lavet målinger, har ikke deltaget i lytteprøverne, for det giver inhabilitet at være farvet af tanken om skønheden i konstruktionen, og hvad der BØR lyde bedst. Det er nemlig ikke altid at målinger og lytteindtryk peger samme vej, og et kendskab til målingerne vil automatisk farve oplevelserne. Jeg har møjsommeligt sørget for, at undlade at fortælle min egen mening om lyden, og jeg har heller ikke har videregivet holdets meninger. Der er ikke publiceret nogen måleresultater forud for Åbnet Hus arrangementerne, så de 92 testpersoner har ikke haft grund til at have fordomme om lyden.

 

Priser oplyst for første gang

Gæsterne ved Åbent Hus var de første til at få priserne på de fire højttalere. Projektet har indtil videre drejet sig om konstruktionerne, set fra en faglig vinkel, men nu er der beregnet nogle foreløbige priser, for at give en økonomisk fornemmelse af alle de beslutninger og valg, der er truffet i løbet af projektet. Her tænker jeg ikke kun på prisen af de delvist specialudviklede højttalerenheder, men også prisen på kabinetter, delefiltre, emballage og de samlede prismæssige konsekvenser af de egenskaber, der ligger i højttalerne. Vi har konsekvent kigget efter løsninger der rykker, og vi har ikke holdt øje med prisen for de mange gode egenskaber. Ingeniøren har lavet en kort video fra Åbent Hus. Se den her.

 

Nu er det tid til eksamen

Jeg fornærmer nok ikke nogen, når jeg påstår, at man ikke just repræsenterer Hr. og Fru Danmark, når man vælger at være testpilot i et højttalerprojekt. Man har erfaring med i rygsækken, nysgerrighed og – ikke mindst – en faglighed indenfor området, når man i det hele taget vælger at møde op. Det var i hvertfald min forventning, da jeg inviterede til Åbent Hus. Ingeniørens læsere kaldes Danmark skarpeste hjerner, så hvad er mere naturligt, end at spørge ind til deres relation til højttalere i almindelighed og Q113 i særdeleshed? Sådan lige for at bryde isen og få en måling på de mennesker, der om et øjeblik skal ind og bedømme projektet. Derfor fik testpersonerne et spørgeskema, der kan tjene som indikator for deres præferencer og interesser forud for lyttetesten.

8-maj-2013-3-713x1024

Inden testpersonerne lytter på højttalerne bliver de bedt om at udfylde et spørgeskema, der handler om deres interesse i projektet.

 

Testpersonerne er inde i stoffet

Spørgeskemaets fire sidste spørgsmål handler specifikt om bloggen på Ingeniørens hjemmeside. Her svarer 75 % af testpersonerne, at de følger med på bloggen. 90 % af dem synes at projektets længde er tilpas. 80 % synes, at mængden af blogindlæg er tilpas og 85 % af dem synes, at artiklernes længde er tilpas. Der er med andre ord tale om testpersoner, der er inde i stoffet. De er ikke i tvivl om hvad projektet handler om og de kender til alle de skridt, der er taget.

De er mest interesseret i saml-selv højttaleren

Spørgeskemaets første spørgsmål drejer sig om hvilken af de fire Q113, der er mest interessant for testpersonen. Her svarer 35 %, at de er mest interesseret i DIY-udgaven, skarpt forfulgt af gulvhøjttaleren, som 29 % af testpersonerne er mest interesseret i. Kompakthøjttaleren er 21 % mest interesseret i, og væghøjttaleren har fanget interessen hos 15 %. Den lave interesse for væghøjttaleren er værd at bemærke, for det var netop væghøjttaleren, der var det vindende format i afstemningen sidste år.

 

8-maj-2013-4

I udstillingsrummet kunne gæsterne få et kig og en snak om de forskellige dele, der er udviklet i projektet.

 

Højttalere bruges hovedsagelig til musik

Testpersonerne skulle i spørgsmål to fortælle hvordan de selv bruger højttalere derhjemme, og her svarer 52 %, at de bruger dem til at høre musik på. 31 % har en decideret hjemmebiograf, mens kun 17 % bruger højttalere i et kombineret musik og TV system.

 

8-maj-2013-5-1024x767

Udstillingen i Roskilde

 

Hører musik, så man dårligt kan tale sammen
Hvordan kan du lide at opleve lyd derhjemme, lyder tredje spørgsmål. Her svarer 32 %, at de hører baggrundsmusik, mens hele 56 % spiller musik ved rimelig lydstyrke (så man dårligt kan tale sammen).
Lille flertal sidder og lytter
56 % svarer, at de sidder i deres lyttestol, når de hører musik, mens 44 % er rundt omkring i huset.

 

8-maj-2013-6-1024x767

De ene lyttetest er en sammenligning mellem SA2K og Q113 Evolution.

 

Flest ville anbringe kompakthøjttaler på stander Femte spørgsmål handler specifikt om hvor testpersonen ville anbringe en kompakthøjttaler derhjemme. Her svarer hele 49 %, at de ville anbringe den på en stander, mens 29 % ville placere den på væggen ved hjælp af et beslag. Kun 11 % ville placere den i en reol, 6 % på en hylde og 6 % ville hænge den ned fra loftet via et beslag.
Hvid er vinderen På spørgsmålet om hvilken finish testpersonen foretrækker på sine højttalere, vinder hvid med 37 %, efterfulgt af træ på 35 % (hvoraf flertallet svarede lyst træ) og sort tegner sig for 21 %.
Højttalernes størrelser er afgjort tilpas I det sidste spørgsmål bliver testpersonen bedt om, at dele sin mening om størrelsen af de fire Q113 højttalere ud fra mulighederne: for stor, for lille eller tilpas. 88 % synes at DIY-versionen er tilpas, 92 % finder kompakthøjttalerens størrelse tilpas, 73 % finder væghøjttaleren tilpas (22 % synes den er for stor) og 90 % af testpersonerne finder gulvhøjttalerens størrelse tilpas. Hvilken forskel oplever testpersonerne mellem væg– og gulvhøjttaleren? Læs 2. del.
Del denne side
Ole Witthøft
Ole er System Audio's grundlægger. Hans 3 store passioner er musik, teknologi og design. Ole er altid dybt begravet i nye projekter, og han færdes både i modelværkstedet, på lageret, bag computeren eller på alverdens bonede gulve.
Her er læsernes dom over Højttaler Q113 – 1. del | SA

Slut dig til tusindvis af musikelskere!

Få de bedste historier om lyd
Tilmeld Blog