Ole Witthøft

Her bygger de cremen af god lyd

Højttalerenhederne til Q113 skal produceres hos Scan Speak A/S i Videbæk. Men hvad er det vestjyderne kan, som en vaks forretningsmand ikke for længst har flyttet til Kina? Jeg kigger på konstruktionen af de særlige højttalere.

 

22-feb-2013-1

Prøveværksted hos Scan Speak. Delene til Højttaler Q113 er klar til at blive samlet og afprøvet.

 

N.C. Madsen grundlagde i 1933 den virksomhed, der i dag kendes som Scan Speak A/S. To af Madsens værdier var foretagsomhed og kreativitet, og i dette afsnit vil jeg fortælle hvordan grundlæggerens ånd stadig går gennem fabrikken.

 

22-feb-2013-2

Uden pral. Bashøjttaleren til Q113 Revolution ligner andre højttalere, indtil du kigger nærmere efter.

 

Q113 anvender specialudviklede højttalerenheder

Ingeniørens læsere har fra projektets begyndelse været med til at specificere de højttalerenheder, der skal bruges i Q113 højttalerne. Arbejdet har bestået i en række beregninger og simuleringer, baseret på de rammer der ligger for projektet, og der har været en levende debat om vigtigheden af højttalerenhedernes forskellige egenskaber.
Ambitionsniveauet er højt og nu har vi nogle vanvittige højttalere, der er bygget på Scan Speaks standarder og tilsat modifikationer, lige fra påføring af en absorberende substans på membranen, til specielt fremstillede dele og helt ud til den yderste grænse, nemlig vores diskanthøjttaler til Revolution-modellerne, der er udviklet helt fra grunden.
Her er det værd at nævne de passive enheder, som end ikke de skarpeste eksperter kan forudse hvordan virker. Der findes nemlig ikke et troværdigt beregningsværktøj, der kan løse opgaven. Omvendt, er det helt i projektets ånd, at lade Revolution-højttalerne træde ud af de trygge rammer og gå til kanten af ingeniørernes viden, i et forsøg på at flytte en grænse. Måske.
Al denne snak om verdensklasse og høje ambitioner, fremstår underligt meningsløse, hvis det ikke opvejes af en snak om det almindelige. Tingene skal ses ved siden af hinanden. Derfor vil jeg vise dig en almindelig god bashøjttaler, for at sætte den lidt i relief til det ekstraordinære. Det sker nemlig, at folk spørger: Er der overhovedet forskel?

 

22-feb-2013-3-1024x924

Adskilt. En almindelig, god 5 tommer bashøjttaler, sådan som de tager sig ud i mange kompakthøjttalere på størrelse med Højttaler Q113.

 

Fornuften råder i den almindelige højttaler

En god og almindelig højttalerenhed er konstrueret ud fra ønsker om prisrimelighed, produktionsvenlighed og driftsikkerhed. Den opskrift har skabt mange succesfulde højttalere i denne verden og med en vis portion snilde kan man endda opføre et produktionsanlæg, der næsten automatisk kan bygge højttalerenhederne fra start til slut. Set fra mange synspunkter, står dette nærmest på første side i bogen om succes.
Et kig på konstruktionen af den almindelige bashøjttaler viser et motorsystem baseret på en 72 mm ferritmagnet, en svingspole med en diameter på 25 mm, der er viklet på en spoleform af aluminium. Hele herligheden er bygget i en presset stålkurv og den lydgivende membran er lavet af en relativt blød type pap, der med sin egendæmpning forhindrer voldsomme farvninger af lyden.
Det viste eksempel er en højttaler, der ikke er på markedet længere, men der produceres i dag mange andre højttalere, der grundlæggende er bygget på omtrent samme måde.

 

22-feb-2013-4

Vildskab. Bashøjttaleren til Q113 Revolution er en af de heftigste 5½ tommer bashøjttalere, der er lavet.

 

Det ekstraordinære slår fornuften

Jeg synes, det er utroligt interessant at se hvordan Scan Speak’s produkt tager sig ud, når det sammenlignes med noget så rationelt, som en fornuftig og god højttaler. Den ekstraordinære højttaler i eksemplet er basenheden til Q113 Revolution.
Magneten i motorsystemet i vores bashøjttaler er lavet af neodymium, det stærkeste og dyreste materiale der findes til magneter i højttalere. Svingspolen, der styrer membranens bevægelser, har en diameter på 42 mm. Den er viklet på en form af titanium og har en slaglængde på vanvittige +/- 9 mm! Der er formentlig ingen anden 5½ tommers bashøjttaler, der er i stand til at præstere dette.
Der er faktisk tale om en 5½ tommers bashøjttaler, der på papiret er i stand til at flytte luft som en almindelig 8-10 tommers bashøjttaler. Her kunne man stoppe sammenligningen, for svaret på spørgsmålet “Er der overhovedet forskel?” giver sig selv. Der er store forskelle! Men der er mere endnu.

 

22-feb-2013-5-1024x619

 

Kun eksotiske løsninger

Helt tilbage i 1933, døjede fabrikkens grundlægger med hvordan han kunne skabe en højttaler, som kunne finde vej til de danske fjernsyn, som dengang blev produceret i stor stil indenfor landets grænser.
Løsningen kom ved hjælp af kreativitet og opfindsomhed, og i vore dage kan du stadig se kreativiteten folde sig ud, i form af en masse konstruktionsdetaljer, der skal give lydoplevelser på en måde, som almindelige højttalerenheder ikke formår at give. Følgende tekst henviser til billedet ovenfor.
Hvide pile. Her ser du, hvordan højttalerens membran i virkeligheden består af to tynde membraner, der limes sammen med håndkraft.
Rød pil. De to membraner er ikke ens. F.eks. har den yderste en lille kant, hvori der lægges en vibrationsdæmpende vulst.
Blå pil. Neodymium magneten, der var blevet uforsvarligt stor, hvis skulle laves af ferrit.
Grå pil. Konstruktionen er åben og formet til at lade luften passere uhindret omkring højttalerens dele.
Lyseblå pil. Begge membraner har indlagt et prægningsmønster, der skaber en defineret afstand, hvori der lægges en vibrationsdæmpende substans mellem membranerne.
Gul pil. Svingspoleformen er lavet af titanium, der er stærkt som stål, men 40 % lettere. Titanium kan ikke induceres i et magnetfelt, og vil derfor ikke virke som en bremse på membranens bevægelser, ligesom aluminium gør.
Grøn pil. Bølgerne i centreringsskiven bliver gradvist større, hvilket skulle sørge for, at bevægelsesmodstanden bliver mere ensartet.
Sort pil. En konstruktion uden hulrum, hvor luften ellers ville blive presset sammen og begrænse lydens dynamik.

 

22-feb-2013-6-1024x572

 

Højttaleren løftet til et højere niveau

Hvor Revolutionen tager de modige løsninger i brug, forfiner Evolutionen det eksisterende og bygger videre på idéer, der beviseligt virker.
Bashøjttaleren til Q113 Evolution låner både ferritmagneten og sin høje overhængte svingspole fra den såkaldt “almindelige og fornuftige højttaler”, men så hører lighederne også op.
Magneten er på 110 mm og membranen drives af en svigspole med en diameter på 38 mm og slaglængden er på +/- 6,5 mm, altså mere end dobbelt så meget som en almindelig højttaler. Men det er den kreative ingeniørkunst, der får alvor giver ambitionerne vinger. Hør engang de lækre detaljer, der henviser til billedet ovenfor.
Rød pil. Membranen har slidser placeret i et særligt mønster.
Grøn pil. Materialet er af træfiber, der består af fem typer træ og et bindemiddel.
Lyseblå pil. Med håndkraft fyldes slidserne med en vibrationsdæmpende substans.
Lilla pil. Slidserne får forskellige typer dæmpemiddel.
Lysegrå pil. Membraner til tørring efter behandlingen.
Hvid pil. Den store svingspole er nu monteret. Den er viklet på glasfiber.
Gule pile. Membranens yderkant får yderligere en coating, der trimmer klangen.

 

22-feb-2013-7-1024x572

 

Den evolutionære diskanthøjttaler

Det væsentligste krav til diskanthøjttaleren til Q113 Evolution, er at den formår at operere på et højt kvalitetsniveau i en to-vejs højttaler, hvor delefrekvensen er relativt lav og hvor der ikke må opstå de kantrefleksioner, som vi har målt på projektets forgænger, højttaleren SA2K.
Løsningen er, at bruge den samme diskanthøjttaler som SA2K, men at anvende en type med en waveguide, der retter lyden væk fra kabinettets kanter. Dette herlige stykke finmekanik får en kompetent og omhyggelig behandling i Videbæk. Teksten herunder henviser til billedet ovenfor.
Blå pil. Membranen af næsten gennemsigtig tekstil fremstilles til Scan Speak hos en specialist i Tyskland.
Gul pil. I en snurrende rundel lægges coating på membranen.
Rød pil. En lille filtklods næsten “svæver” lige under membranen og er med til at regulere akustikken i diskanthøjttalerens eget lille kabinet.
Grøn pil. Stjerneformet udfræsning fungerer som kabinet for membranens ophæng.
Sort pil. Membran med svingspole monteres.
Lilla pil. Denne diskanthøjttaler har en magnet-motor, der er større end mange bashøjttalere!
Hvid pil. Waveguide i støbt aluminium monteres, og boltene spændes diagonalt, så svingspolen sidder optimalt i magnetgabet.

 

22-feb-2013-8

 

Højttaleren der ikke kunne lade sig gøre

Der var ikke rigtig nogen, der troede på at denne højttalerenhed kunne lade sig gøre. Altså, hvis man ser bort fra ham, der er indehaver af det patent, der gør den mulig! Og naturligvis de ingeniører, der gik gennem ild og vand for at realisere den.
Udfordringen var kort og godt, at revolutionere diskanthøjttalere, for nu at bruge et stort ord. Det er velkendt at en waveguide kan styre lydens udstråling, men det er lige så velkendt, at diskanthøjttalere har gavn af en større lydudstråling ved højere frekvenser. Løsningen er den patenterede akustiske linse DXT, der er stillet gratis til rådighed til Højttaler Q113, og udviklet i en speciel version til netop vores formål.
Der er i øvrigt det lille kuriosum, at den akustiske linse efter adskillige eksperimenter, viste sig at fungere bedst med Scan Speaks patenterede ringstråler-membran. Princippet blev patenteret af Scan Speak i midten af 90’erne, efter at have været 20 år undervejs.
Gul pil. Diskanthøjttalerens eget kabinet (bagkammer).
Røde pile. De fire forskellige typer dæmpningsmateriale, der lægges i bagkammeret.
Grøn pil. Neodymium magnet med gennemboring til bagkammer.
Lysegrå pile. Tre forskellige afkoblingsringe, der anbringes mellem højttalerens dele.
Blå pil. Den specielle ringstråler-membran.
Lilla pil. Den næsten uanseelige fase plug, der efter 20 års eksperimenter var årsagen til, at ringstråleren kunne bygges.
Hvid pil. DXT-linsen i støbt aluminium.

 

22-feb-2013-9

 

Redningen, da alt andet var umuligt

Q113 Revolution havde kun været få måneder i luften, da det høje ambitionsniveau kørte projektet i grøften. Ingeniørernes beregninger viste, at vi kunne skabe en kompakthøjttaler med en bemærkelsesværdig basgengivelse. Hvis vi altså kunne finde plads til et basrefleksrør i højttaleren med en diameter på 60 mm og en længde på 42-48 cm! En fysisk umulig opgave, når højttaleren skal være lille og kompakt.
Den snedige løsning kom i form af passive enheder, der fungerer ved hjælp af trykforandringerne i luften inde i højttaleren. Den eneste ubekendte faktor er, at selv industriens bedste simuleringsudstyr ikke kan forudse præcist hvordan de passive enheder arbejder. Vi ved ikke, om de bidrager tilstrækkeligt til basgengivelsen. Men vi kan jo altid bygge dem om, hvis det er det, der skal til.
Derfor holder vi stadig vejret, og ser frem til at opleve Q113 Revolution med lyd.

 

Kreativiteten ryger på vejen til Kina

Efter besøget hos Scan Speak står det klart, at virksomhedens hemmelige våben, er dens optagethed af at levere løsninger, der ofte går den lange vej, for at komme i mål. Det er ikke nogen hindring, hvis en konstruktionsdetalje kræver omhyggeligt håndarbejde, for at blive udført korrekt. Heller ikke selvom det koster. Tilbage i 1933, da virksomheden blev grundlagt, var det evnen og modet til at opfinde det originale, der placerede den på landkortet. Det er tydeligt, at den ånd stadig går gennem fabrikken.
Set i et større perspektiv, hvor mange danske virksomhedsledere spørger sig selv “Hvad kan vi i Danmark, som ikke kan gøres i Kina?”, er fortællingen om Scan Speak god at have med. Ikke mindst, fordi vestjyderne har succes og oplever efterspørgsel fra hele verden.
Det er meget fascinerende at se enhederne til Højttaler Q113 blive bygget. I mit sidste indlæg om fabrikken i Videbæk, skrev jeg, at innovative virksomheder har en kort afstand mellem den tænkende og den skabende medarbejder. Hos Scan Speak betyder det, at udviklingschefen kan lave et eksperiment på laboratoriet og 1½ minut senere instruere en medarbejder i produktionen.
Det er den personlige involvering, der ryger på vejen til Kina. Det er jo heller ikke fordi, der er noget galt med det almindelige og fornuftige. Det er bare så pokkers almindeligt ….
Del denne side
Ole Witthøft
Ole er System Audio's grundlægger. Hans 3 store passioner er musik, teknologi og design. Ole er altid dybt begravet i nye projekter, og han færdes både i modelværkstedet, på lageret, bag computeren eller på alverdens bonede gulve.
Her bygger de cremen af god lyd | SA

Slut dig til tusindvis af musikelskere!

Få de bedste historier om lyd
Tilmeld Blog