En anderledes historie

Året var 1984. Dengang skulle højttalere være gigantiske og teknisk komplicerede. Her introducerede SA sin første højttaler, og pressen skrev forbløffet: ”Denne højttaler sætter nye standarder”. Det var ikke en højttaler som alle andre, for det var en kompakt højttaler med stor lyd. En højttaler, der var skabt i fascination for musikken – ikke bare teknologien. En højttaler der viste en ny vej.
"En oplevelse kan ikke måles eller beregnes. Derfor kan højttalere ikke kun udvikles ud fra tekniske specifikationer. Det er baggrunden for,at System Audio A/S blev grundlagt i 1984" Ole Witthøft, grundlægger og udviklingschef

En virksomhed med sjæl

Det var Ole Witthøft, der grundlagde System Audio A/S i 1984. Han havde længe ledt efter nogle virkeligt gode højttalere, og som musiker vidste han, hvordan musik skal lyde. Ole forklarer: ”Der fandtes ingen højttalere, der kunne gengive musikken på en levende måde. De fleste lød kedeligt og unaturligt. Når lyden er så dårlig, at du ikke hører detaljerne eller fornemmer stemningen, opdager du måske aldrig hvor spændende musik kan være. Jeg undrede mig over hvorfor højttalere konkurrerede om de bedste tekniske data, når det er lyden det drejer sig om”. Derfor besluttede han sig for, at bygge sine egne højttalere. I løbet af få år voksede efterspørgslen på Ole Witthøft´s højttalere, og i 1984 var System Audio A/S en realitet. I dag er Ole Witthøft leder udviklingsarbejdet, og arbejder hele tiden for, at SA fortsat viser nye veje.

Forskellen kan høres af enhver

SA højttalere sælges over næsten hele verden. Vores kunder er mennesker, der holder af fremragende lyd til musik og film, men også pladeselskaber, TV stationer og musikere i alle aldre. Ole Witthøft forklarer: ”Vores højttalere henvender sig ikke bare til eksperter, for alle mennesker har evnen til at sætte pris på god lyd. Vores opgave er, at gøre forskellen så stor, at alle kan høre den.”
En af de første højttaler fra System Audio var System 2

En virksomhed med holdninger

Vi vil ikke bidrage til forvirringen om, at højttalere bare drejer sig om teknik. For SA er det indlysende, at kvaliteten skal ligge i lyden og højttalernes evne til at være et naturligt møbel i stuen.

En forvirrende industri

Når du møder audioindustrien vil de fleste fortælle dig, at dit anlæg skal være produceret i Fjernøsten, højttalerne i plastik følger med næsten gratis, og prisen for sådan et system svarer til prisen for et par gode sko. Andre vil fortælle dig, at du skal høre musikken på din computer, fordi det er ”godt nok”. Nogen vil fortælle dig, at højttalere drejer sig om design, fordi du ikke kan høre forskel alligevel. Du vil blive anbefalet at læse hi-fi magasiner, hvor ”journalisterne” ophøjer deres personlige idéer til sandheden. De vil fortælle dig, at lyd er en meget kompliceret sag, og for at forstå emnet må du læse et hi-fi magasin. Nogen vil fortælle dig, at højttalere koster en årsløn og kræver at du bygger din stue eller dit hus om. Næsten alle vil fortælle dig, at du bør interessere dig for teknik, for her ligger den virkelige forskel på højttalere. SA bifalder ingen af disse holdninger. Vi er en virksomhed, der ikke har sine rødder i audioindustrien. Vi vil ikke bidrage til forvirringen. Vi vil hellere bidrage til forståelsen. Some will tell you that a loudspeaker is about design because you can't hear the difference anyway. You will be recommended to read hi-fi magazines where the ”journalists” magnify their personal ideas into truth. They will tell you that sound is a very complicated thing and in order to understand the subject, you have to read a hi-fi magazine. Some will tell you that loudspeakers cost yearly pay and require that you re-arrange your living room or your house. Almost everybody will tell you that you must be interested in technology because this is where the real difference in loudspeakers is to be found. SA does not agree to any of those attitudes. Our company that has no roots within the audio industry. We do not want to contribute to the confusion. We rather want to contribute to understanding.
SA anvendes i private hjem, i studier, på teatre, på TV stationer, filmstudier osv. På billedet ses SA2K fra 2000

Lyd er et universelt sprog

Vi ved, at alle mennesker har evnen til at værdsætte god lyd. Det er en menneskelig egenskab. Små børn glædes ved musik, inden de kan læse og skrive! Du behøver kun at lytte til et orkester i ganske få sekunder, før du kan bedømme om musikerne har lyst til at spille i dag, eller om gejsten mangler. Musik følger os gennem hele livet, forstærker og understreger stemninger, og er med til at fastholde minder. Musik forstås og bruges af alle folkeslag og kan beskrive meninger og følelser, hvor ord alene ikke rækker. Og hvis du bare én gang har prøvet at se en film uden lyd, så ved du også, at lyden er mindst halvdelen af en filmoplevelse. Music follows us through all of our lives, intensifies and emphasises feelings and keeps memories. Music is understood and used by all people and can describe meanings and feelings where words alone are not enough. And if you have tried just once to watch a movie without sound, you know that the sound is at least half of a movie experience.

Design er et universelt sprog

Det er forkert at tro, at design blot er en måde at pakke et produkt ind på. Så simpelt er det ikke. Vi opfatter design, som produktets evne til at fungere i den virkelige verden. Når vi konstaterer, at det er akustikken i de fleste stuer, der er blandt de største forhindringer for at opnå god lyd, så er det design i vores højttalere, der gør dem mindre påvirkelige af stuens akustik. Det er godt nok elektroakustisk design, men det er stadig design. Hvis vi ikke interesserede os for elektroakustisk design, ville vi bare forvente, at du ville lave om på din stue, når du købte højttalere. Design er, at tænke på hvordan produktet fungerer bedst. Og SA opfatter det som en opgave der indeholder de tekniske discipliner på samme tid som form og farver. Det gør vores idé om design universel, fordi man ikke kan diskutere om en højttaler skal fungere i et rums akustik, for det skal den. Eller om højttaleren skal samarbejde med en forstærker, for det skal den. Man kan heller ikke tale om en højttaler lyder bedre, når den placeres synligt i stuen, som et centralt møbel, for det gør den. Her er opgaven, at gøre højttaleren smuk nok til at fortjene en placering blandt de andre møbler. Man kan, med andre ord, ikke lade være med at designe et produkt, for en eller anden idé er man nødt til at have. Men man kan gøre det svært for produktet, at fungere i den virkelige verden. Og det er dårligt design. Design er et sprog. Det tales ikke af dem, der ikke har noget på hjerte. If we were not interested in electro-acoustic design, we would just expect you to change your living room when you buy loudspeakers. It is also design when we think of the way the loudspeaker co-operates with the amplifier, and makes the loudspeaker a so-called “easy load”. SA does not produce amplifiers so who could accuse us if we said that it is the amplifier producers’ responsibility to adjust their products to our loudspeakers? Because we do not want to require that you buy a new hi-fi system, when you buy new loudspeakers. Design is to think of how the product functions in the best possible way. And SA sees it as a task that includes all the technical disciplines at the same time as form and colours. This makes our idea of design incontrovertible and universal as you cannot discuss whether a loudspeaker should function in the acoustics of a room, because it must. Or if the loudspeaker has to co-operate with an amplifier, because it must. You cannot either talk about whether a loudspeaker sounds better, when it is placed visibly in the living room or as a central piece of furniture, because it does. This is the task: to make the loudspeaker beautiful enough to deserve a placement among the other furniture. In other words you cannot help designing a product, but you can make it difficult for the product to function in the real world, and this is poor design. Design is a language. It is not spoken by those who do not have anything on their minds
Design er ikke bare indpakning
System Audio A/S
Langebjerg 35A
4000 Roskilde. Denmark
CVR no. 13862788
Write on facebook if you have a question about SA
facebook
We are here to help.

Join thousands of music lovers!

Subscribe to our newsletter
Top magnifiercross