Ole Witthøft

Blindtesten af Højttaler Q113

Blindtesten af Q113 højttalere er i fuld gang. Her beskrives testen mere indgående, for hvordan udføres den egentlig? Det er også et kig ind i en verden, der normalt ikke er adgang til.
En af vennerne fortalte forleden om en speciel restaurant i Berlin, hvor maden indtages i komplet mørke og hvor tjenerne er blinde. En af tankerne med restauranten er, at give øjnene en pause og gøre gæsterne mere eftertænksomme og opmærksomme på deres andre sanser. Man skulle f.eks. let kunne høre hvilken konsistens suppen har og fingerspidserne skulle være rigtig gode til at mærke hvad der indgår i salaten. En af menuerne består af overraskelser, hvor gæsterne skal gætte, hvad de får at spise. Sådan en menu prøver vennerne. De gætter på alt fra fisk til kalv eller kylling, men føler sig ikke sikre. Intet i smagen leder med sikkerhed i retning af noget bestemt. Det interessante i dette uvidenskabelige eksempel er, at en smagoplevelse åbenbart lader til at få en overvældende støtte fra synet. Og det er interessant, at man kan være i tvivl om, hvad man spiser, når øjnene ikke hjælper til. Gælder det samme for lyd og højttalere?Fire højttalere i Q113-projektet blev for et stykke tid siden vurderet af et stort lyttepanel til at være rimeligt forskellige. Højttalernes lydkvalitet blev vurderet til at spænde fra “pænt over gennemsnittet” til “ægte topklasse”, men testdeltagerne vidste hele tiden, hvilke højttalere de vurderede. Nu efterprøves testresultaterne i en blindtest hos DELTA SenseLab og jeg er selv den første til at prøve den. Når du ikke har nogen anelse om, hvilke højttalere der spiller, er der ikke andet at gøre, end at bedømme lydkvaliteten i forhold til din ærlige mening. Nu vil de færreste påstå, at de med groft overlæg fordrejer virkeligheden for sig selv. Men de færreste vil nok heller ikke påstå, at de ikke har en forkærlighed overfor bestemte konstruktionstyper eller omvendt har en skepsis overfor andre. Der er utvivlsomt mange faktorer der spiller ind, når man udpeger en favorit, men hvor meget har reelt med favorittens performance at gøre? Er der ting vi kan høre, som vi ikke kan måle? Foretrækker ørene måske noget, som vi ikke er bevidste om? Blindtesten giver en ren og ufarvet bedømmelse af de lydmæssige forskelle mellem to højttalere. Du præsenteres ikke for andet end lyden, og dermed fjernes opmærksomheden fra ting som pris, design, konstruktion m.v. Jeg vil ikke underholde med mine egne lytteindtryk, mens testen stadig står på, men i stedet give ordet videre til Torben fra DELTA SenseLab og dermed et kig bag kulisserne på den spændende test.

 

17-juni-2013-2-714x1024

Instruktion. Forud for blindtesten læser testdeltageren en tre-siders manual, der forklarer hvad testen går ud på og hvordan udstyrets brugerflade betjenes.

 

Torben Holm Pedersen fra DELTA SenseLab får nu ordet

Når en lyttetest skal udføres skal der træffes en række valg som dels skal sikre et passende kompromis mellem på den ene side at give relevante, repræsentative og signifikante resultater og på den anden side at sikre at testen ikke bliver en uoverskuelig og alt for tidskrævende affære. Kombinationerne af de mange variable i en test kan let få den til at svulme op. Ideelt set skulle man jo for hver af de 4 højttalere teste f.eks. fem programmaterialer (f.eks. 3 forskellige musikgenrer samt mandlig og kvindelig tale) tre forskellige lydstyrker (baggrundsniveau, mellemstyrke og høj lydstyrke) to forskellige placeringer (ved væg og frit i rummet). Endvidere kunne man nemt finde ti karakteristika eller attributter man ønskede bedømt.

 

Fuld-faktoriel test kræver urealistiske 10 timers lytning

I en såkaldt fuld-faktoriel test vil det betyde at hver lytter skulle foretage 4x5x3x2x10 bedømmelser, dvs. i alt 1200 bedømmelser, som hver typisk tager et halvt minut, dvs. ca. 10 timers lytning pr. person. Hvis man yderligere ønskede at sammenligne alle 12 (incl. rækkefølge) kombinationer af to højttalere ville det blive helt uoverskueligt. For at testen ikke skal blive for omfattende har vi fravalgt parvis sammenligning, som formentlig er den testtype der giver den bedste opløsning og derved kunne afsløre de mindste forskelle mellem højttalerne. En anden mulighed er det det man kan kalde ”intensiv monadisk lytning”, hvor man lytter intensivt til hver højttaler i f.eks. en halv time og bedømmer hver de valgte attributter uden sammenligning til andre højttalere. Det kræver dog meget af lyttere og programmateriale og giver formentlig mindre opløsning end den parvise sammenligning.

 

17-juni-2013-3

Skærmbillede. Til venstre vælger testdeltageren hvilken attribut der vurderes. Herpå placerer testdeltageren en pil, som afspejler testdeltagerens vurdering.

 

Højttalerne sammenlignes med en reference

Da en sammenligning af de forskellige Q113 højttalere er relevant har vi valgt en mellemting, mellem de nævnte to testtyper nemlig komparativ lytning med en reference. Her sammenlignes hvert stereosæt (placeret optimalt i forhold til lyttepositionen og rettet mod denne i henhold til ITU-R BS.1116-1 standarden) med et sæt referencehøjttalere med en fast placering i rummet. Referencehøjttalerne virker som ”anker” for bedømmelserne udgår i af bedømmelserne i sidste ende.

 

Testdeltageren styrer testen via et tastatur

Omskiftningen mellem reference- og testhøjttaler styres af lytteren uden andre hørbare effekter end de forskelle, som højttalerne giver anledning til (Fade-out + fade-in sekvens <100ms). Der er tastaturgenveje så man ikke behøver at se på skærmbilledet når man f.eks. ønsker at skifte mellem testhøjttaleren og referencehøjttaler. For hver af de syv attributter vist til venstre foretages en sammenligning med referencehøjttaleren. Det angives hvor meget mere eller mindre testhøjttaleren besidder den aktuelle attribut end testhøjttaleren. Den valgte attribut er nærmere defineret i boksen til højre (se skærmbillede fra computer ). Hvis man synes at en speciel del af musikeksemplet er særligt egnet til bedømmelsen af den aktuelle attribut, kan der zoomes ind på den del. Hvert lydeksempel er ca. 15 sekunder langt. Når alle attributter er bedømt for en given højttalertype holder lytteren en kort pause uden for lytterummet mens en ny højttaler placeres i samme position som den foregående. Rækkefølgen af højttalerne er forskellig for forsøgspersonerne.

 

17-juni-2013-4

En af gangen. Her sidder deltagerne af det specialtrænede lyttepanel én af gangen og sammenligner lyd en fra højttalerne. 10 af Ingeniørens læsere deltagerer også.

 

De testede højttalere spiller lige højt

Ved lyttetests foretrækkes ofte den højttaler der spiller lidt højere end de øvrige. Derfor blev højttalerne inden testen justeret til samme lineære lydtrykniveau i lyttepositionen ved hjælp af båndpasfiltreret (80-14.000 Hz) lyserød støj. De tidligere nævnte lydeksempler er valgt af følgende grunde: Artist: Jennifer Warnes, Album: Famous Blue Raincoat, Track: Bird on a Wire Dette er blevet kaldt den bedste optagelse nogensinde. Den giver specielt mulighed for at bedømme attack, kilde-adskillelse, rumlig gengivelse og lokalisation. Artist: Karina Gauvin, Luc Beausejour, Album: Bach: Little Notebook for Anna-Magdelena, Track: Willst du dein Hertz mir schenken: Stemmen skal være ren med en sprød gengivelse af cembaloet. Endvidere en god gengivelse af rum. Artist: Paula Cole, Album: This Fire, Track: Tiger Nummeret er specielt ved at have en kraftig femstrenget basguitar som går ned til 31 Hz og er specielt egnet til bedømmelse af basgengivelsen. Paula Cole nummeret blev skruet op til hvad højtalerne kunne klare. De to andre numre er justeret til en lavere lydstyrke for at give variation i niveauet. De resulterende niveauer i lyttepositionen med referencehøjttaleren var som følger:

 

17-juni-2013-5

17-juni-2013-6-1024x679

Blindtest. Højttalerne gemmer sig bag det tynde stof og testdeltageren kan udelukkende vurdere lyden.

 

Arbejder med at udvælge relevante attributter

Lyd kan beskrives på mange måder. I rapporten ”The Semantic Space of Sound” (kan downloades fra www.madebydelta.com) er der samlet mere end 600 ord der beskriver lyd. Kun en mindre del af disse er egnet til beskrivelse af reproduceret lyd, hvor det jo ikke er selve lyden man beskriver, men kun den ændring af den oprindelige lyd som højttalerne giver anledning til. Vi arbejder for tiden med at udvælge, definere og kategorisere relevante attributter til dette formål fra en undergruppe på ca. 90 ord (nogen med et vist overlap).

 

Syv attributter vurderes på Q113

Efter en uformel prøvelytning har vi udvalgt følgende syv attributter, som vi mener er relevante til at belyse forskelle mellem Q113-højttalerne: Diskantstyrke Den relative styrke af diskanten, dvs. de lyse toner (høje frekvenser) fra f.eks. bækkener, triangel og s-lyde (hvislelyde). Basstyrke Den relative styrke af bassen, dvs. de dybe toner (frekvenser) f.eks. mandestemmer, bas, stortromme. Må ikke forveksles med basområde, som angiver basens udstrækning. Nærværende Indtrykket af at et instrument eller en vokal træder frem fra lydbilledet og er til stede i rummet. Lokalisation Kan instrumenter og stemmer placeres tydeligt og adskilt i det rumlige i lydbillede? Hvor præcist står de enkelte lydkilder i rummet? Attack Hvor god er højttalerens evne til at gengive transienter/impulslyde? Gengives instrumentanslag fra stortromme og bas præcist og distinkt? Er bassen stram og kontant eller er den blød og buldrende? Mindre præcis høres ved at anslaget breder sig ud i tid og at klimakset i anslaget udviskes. Forvrængning Er der uren lyd eller mislyde som f.eks. hvislen, skratten, klipning eller forvrængning fra højttaleren? Hvis ingen forvrængning er hørbar placeres svaret på midterlinjen svarende til Referencen Envelopment Omslutter det reproducerede lydbillede dig og giver fornemmelse af rum omkring dig? Fornemmelsen af mere Envelopment (omsluttethed) end Referencen bedømmes til højre for midterlinjen.

 

17-juni-2013-7-1024x679

Kontrolrummet. Her styrer DELTA’s specialister testforløbet og gemmer deltagerens svar til senere bearbejdning.

 

Testdeltagerne skal kunne gentage egne bedømmelser

Alle attributter bedømmes separat for hvert højttalersæt og hvert musikeksempel. Testen er godt i gang, og afvikles over de næste par uger. Vi har i øjeblikket haft 12 lyttere igennem testen og der begynder at tegne sig et billede af resultaterne. Det er vigtigt at forholde sig til lytternes kvalifikationer i forbindelse med resultatbehandlingen. Ud fra resultaterne vil vi for hver attribut bedømme lytternes evne til: * at kunne diskriminere mellem højttalerne* at være i overensstemmelse med resten af panelet og tilog til at kunne gentage egne bedømmelserVi har endnu ikke besluttet om vi vil basere den endelige statistik på alle resultater undtaget et mindre antal usikre lyttere eller om vi vil gå efter bedømmelserne fra de f.eks. 10 ”skarpeste” lyttere.
Del denne side
Ole Witthøft
Ole er System Audio's grundlægger. Hans 3 store passioner er musik, teknologi og design. Ole er altid dybt begravet i nye projekter, og han færdes både i modelværkstedet, på lageret, bag computeren eller på alverdens bonede gulve.
Blindtesten af Højttaler Q113 | SA

Slut dig til tusindvis af musikelskere!

Få de bedste historier om lyd
Tilmeld Blog